MODEL:HT-VIP007

Happy Go?Water Park ?สวนน้ําสําเร็จรูป
MODEL:HT-VIP007 ใช้พื้นที่ประมาณ 12 ไร่
1. สวนน้ำชุดนี้เป็นสวนน้ำเป่าลมสำเร็จรูปทุกชนิด? สระน้ำมีทั้งแบบเป่าลมและแบบสำเร็จรูป
2. สระน้ำมีระบบบำบัดน้ำที่ทำให้น้ำสะอาดมีมาตรฐาน
3. คนเข้าเล่นได้ต่อวันประมาณ?1000-2500 คน/วัน
4. รายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 3แสน-6แสนบาท
5. ต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำ เหมาะกับผู้ที่สนใจทำธุรกิจสวนน้ำ