เกี่ยวกับเรา

มีโรงงานการผลิตที่ทันสมัย ตั้งอยู่บนเนื้อทีมากกว่า 3,500ตารางเมตร ในจีน มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยทีมงานการออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่กว้างขวาง สว่าง สะอาด และปลอดภัย(ดังรูป) มีอุปกรณ์เครื่องมือในการตัดอัตโนมัติ ที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมฟิวเตอร์ทำให้มีความแม่นยำในการตัดวัสดุ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีทีมงานรับออกแบบสวนน้ำ, รับติดตั้งสวนน้ำ เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานการติดตั้ง ทั้งบนบกและในน้ำ มีทีมงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำสำหรับสวนน้ำบนบก โดยทีมงานการติดตั้งที่มีประสบการณ์และมาตรฐานการบำบัดน้ำโดยทั่วไป

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ.2009 จนถึงปัจจุบัน
สามารถเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และ ผลงานของเราได้ที่
www.sortsht.com, www.zorbballht.com , www.waterparkht.com