สวนน้ำของเล่นยักครับ HT-WY003

สวนน้ำของเล่นยักครับ?? HT-WY003

see you VDO? https://www.youtube.com/watch?v=Pwl8ybiDmOA

 

Discrition
??Qty
Price?(?BTH)
?Amount?BTH)
Specification
???สวนน้ำ
?รุ่น?HT-Wy001
?1ชุด
?มี?50?ชิ้น
?xxxxxxx
?xxxxxx
?xxxxxxx
?xxxxxx
ขนาด??L:35m?x?W:?24m=840m2
???Pvc??Koren?หนา?0.9mm
?Pvc??Koren?หนา?0.6mm
??สวนน้ำ
?รุ่น?HT-Wy002
1ชุด
?มี?45ชิ้น
xxxxxx
?xxxxxx
xxxxxxx
?xxxxxx
ขนาด??L:30m?x?W:?24m=720m2
??Pvc??Koren?หนา?0.9mm
?Pvc??Koren?หนา?0.6mm
??สวนน้ำ
?รุ่น?HT-Wy003
1ชุด
?มี?101ชิ้น
xxxxxxx
?xxxxxxx
xxxxxxx
?xxxxxxx
ขนาด??L:45m?x?W:?42m=1890m2
??Pvc??Koren?หนา?0.9mm
Pvc??Koren?หนา?0.6mm