สวนน้ำของเล่นยักครับ HT-WY009

สวนน้ำของเล่นยักครับ HT-WY009

https://www.youtube.com/watch?v=RKTpOno76J8

 

ของเล่นน้ำ Model:? HT-WY002