สวนน้ำนายพรานล่าหมี-หมีแพนด้า-สวนสาธารณะ

***รายละเอียดสินค้า***

สวนน้ำนายพรานล่าหมี  รุ่น HT-NW1801

1.ขนาดสไลด์เดอร์ (ยาว*กว้าง*สูง) 22*22*6 เมตร

2.ขนาดสระเส้นผ่าศูนย์กลางสระ  6  เมตร  / ขอบสระสูง 60 Cm (เติมน้ำได้ 50 Cm)

3.วัสดุ ผ้า PVC.หนา 0.6/0.9 mm

4.ใช้ชุดบำบัดน้ำ  1 ชุด/มอเตอร์  2  แรง/1500 วัตต์

5.เหมาะสำหรับเด็กอายุ  3 ปีขึ้นไป

6.อายุการใช้งานของสินค้า 5-8 ปี (อยู่ที่การดูแลรักษา)

*****************************************************************************************************************************

***รายละเอียดสินค้า***

สวนน้ำหมีแพนด้า รุ่น HT-NW1806

1.ขนาดสไลด์เดอร์ (ยาว*กว้าง*สูง) 22*22*6 เมตร

2.ขนาดสระเส้นผ่าศูนย์กลางสระ  6  เมตร  / ขอบสระสูง 60 Cm (เติมน้ำได้ 50 Cm)

3.วัสดุ ผ้า PVC.หนา 0.6/0.9 mm

4.ใช้ชุดบำบัดน้ำ  1 ชุด/มอเตอร์  2  แรง/1500 วัตต์

5.เหมาะสำหรับเด็กอายุ  3 ปีขึ้นไป

6.อายุการใช้งานของสินค้า 5-8 ปี (อยู่ที่การดูแลรักษา)

******************************************************************************************************************************

***รายละเอียดสินค้า***

สวนน้ำสวนสาธารณะ  รุ่น HT-NW1802

1.ขนาดสไลด์เดอร์ต้นไม้สูง  6  เมตร

2.ขนาดสระกลมเส้นผ่าศูนย์กลางสระ  16  เมตร/ขนาดสระฟุตบอล  10*8 เมตร  /ขอบสระสูง 60 Cm (เติมน้ำได้ 50 Cm)

3.วัสดุ ผ้า PVC.หนา 0.6/0.9 mm

4.ใช้ชุดบำบัดน้ำ  1 ชุด/มอเตอร์  2  แรง/1500 วัตต์

5.เหมาะสำหรับเด็กอายุ  3 ปีขึ้นไป

6.อายุการใช้งานของสินค้า 5-8 ปี (อยู่ที่การดูแลรักษา)

************************************************************************************************************************************

***รายละเอียดสินค้า***

สวนน้ำจระเข้   รุ่น HT-NW1800

1.ขนาดสไลด์เดอร์ –

2.ขนาดสระ  –                              /ขอบสระสูง 60 Cm (เติมน้ำได้ 50 Cm)

3.วัสดุ ผ้า PVC.หนา 0.6/0.9 mm

4.ใช้ชุดบำบัดน้ำ  1 ชุด/มอเตอร์  2  แรง/1500 วัตต์

5.เหมาะสำหรับเด็กอายุ  3 ปีขึ้นไป

6.อายุการใช้งานของสินค้า 5-8 ปี (อยู่ที่การดูแลรักษา)