MODEL:HT-VIP002

Happy Go?Water Park ?สวนน้ําสําเร็จรูป?
MODEL:HT-VIP002 ใช้พื้นที่ประมาณ 17 ไร่
1. สวนน้ำชุดนี้เป็นสวนน้ำเป่าลมสำเร็จรูปทุกชนิด? สระน้ำมีทั้งแบบเป่าลมและแบบสำเร็จรูป
2. สระน้ำมีระบบบำบัดน้ำที่ทำให้น้ำสะอาดมีมาตรฐาน
3. คนเข้าเล่นได้ต่อวันประมาณ 2พันคน-5 พันคน/วัน
4. รายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 2แสน-5แสนบาท
5. ต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำ เหมาะกับผู้ที่สนใจทำธุรกิจสวนน้ำ